Knight Online Terimler & Kısaltmalar

ByErotica

KNIGHT ONLINE DESIGNER
rank
BOZKURT
16 Ağu 2019
161
997
93
Erzincan
www.byerotica.com
Terimler ve Kısaltmalar Sözlüğü
 • 1v1 / 1vs1: Teke tek mücadele.
 • AC (Armor Class)
 • AoE (Area of Effect): Belirli bir alan üzerindeki etki. Örn. Supernova bir AoE büyüsüdür.
 • Cure: Oyuncuya zarar veren büyülerin tedavi edilmesi.
 • CS (Customer Support): Müşteri hizmetleri.
 • Dex (Dexterity): El çabukluğu, çeviklik. Rogueların birincil stat puanı.
 • Dmg (Damage): Hasar.
 • DoT (Damage Over Time): Zamana bağlı hasar. Örn. Hellfire bir DoT büyüsüdür.
 • Drop: Yaratıklardan düşen eşyalar.
 • Exp ya da XP (Experience): Tecrübe puanı.
 • FR (Fire Resistance): Ateş direnci.
 • GM (Game Master): Oyun yöneticisi.
 • HP (Health/Hit Point): Sağlık puanı.
 • Int (Intelligence): Zekâ.
 • IR (Ice Resistance): Buz direnci.
 • KS (Kill Steal): Başka bir oyuncunun saldırdığı bir düşmana saldırıp XP, NP, coin ya da eşya elde etmeye çalışmak.
 • Leech: Parti sırasında yan gelip yatarak tecrübe kazanmak.
 • Loot: Yaratıklardan düşen eşyaları toplamak.
 • LR (Lightning Resistance): Yıldırım direnci.
 • Merc (Merchant): Satıcı, tüccar.
 • MP (Mana Point): Mana puanı / (Magic Power): Büyü gücü.
 • NP (National Point): Ulusal puan.
 • NPC (Non-player Character): Oyuncu kontrolü dışındaki, bilgisayar tarafından yönetilen karakterler.
 • Noob: Oyun hakkında çok az bilgiye sahip oyunculara verilen ad
 • PK (People / Player kill): Oyuncu öldürmek.
 • PM (Private Message): Özel mesaj.
 • PvE (Player versus Environment): Oyuncular ile NPCler arasındaki mücadele.
 • PvP (Player versus Player): Oyuncular arasındaki mücadele.
 • SS (Screenshot): Ekran görüntüsü.
 • STR (Strength): Fiziksel güç.
Özel Terimler
 • CSW (Castle Siege War): Kale kuşatma savaşı. Bk. Castle Siege War
 • CZ (Colony Zone): Savaş alanı. Ronark Land‘in eski adı.
 • DLW (Dark Lunar War). Bk. Dark Lunar War
 • FT (Forgotten Temple): Bk. Forgotten Temple
 • KE (Knight Empire): Knight Online’ın ilk adı.
 • KO: Knight Online.
 • LW (Lunar War): Bk. Lunar War
 • Paper: Düşük sınıflı zırhlardan giyip saldırı gücüne önem veren karakterler.
 • RB (Rebuff): Buff yenileme.
 • Resser: Ölü oyuncuları diriltme yeteneğine sahip karakterler
 • RoFD: Reign of the Fire Drake.
 • Rpr (Repair): Tamir.
 • Rpt / Repot (Repotion): İksir tazelemek.
 • RS (Reswift): Swift yenileme.
 • Sin: Assassin.
 • Voker (Provoker): 45. seviye Defense yeteneği olan Provoke sahibi Warriorlara verilen ad.
 • WF / Wolf: Strength of Wolf istiyorum.
 • +++++: Buff istiyorum.
 • 11111 ya da <<<<< ya da >>>>> ya da SW: Swift istiyorum.
 • 44444 ya da TP: Teleport istiyorum.
 • 55555: Düşman görüldü.
 • 99999: Çok fazla düşman var, geri dönün.
Konuşma Dili
 • AFK (Away from keyboard): Klavyeden uzakta, bilgisayar başında olmamak.
 • ATM (At the moment): Şu anda
 • B4 (Before): Önce
 • BB (Bye bye): Hoşçakal
 • BRB (Be right back): Hemen döneceğim
 • BTW (By the way): Bu arada
 • CYA / CU (See you): Görüşmek üzere
 • GJ (Good job): İyi iş
 • GL (Good luck): İyi şanslar
 • GN (Good night): İyi geceler
 • GTG (Got to go): Gitmem gerekiyor
 • IDK (I don’t know): Bilmiyorum
 • IMO (In my opinion): Bence…
 • LOL (Laughing out loud): Yüksek sesle gülmek
 • NP (No problem): Önemli değil
 • OMG (Oh my god/goodness): Aman Tanrım!
 • OMW (On my way): Yoldayım, geliyorum
 • PLS (Please): Lütfen.
 • PPL (People): İnsanlar.
 • RE RE (Rebuff & reswift): Buff ve swift’in silinip baştan verilmesi
 • ROFL (Rolling on the floor laughing): Gülmekten yerde yuvarlanma
 • TNL (To next level): Bir sonraki seviyeye…
 • TY / THX (Thank you): Teşekkür ederim.
 • WB (Welcome back): Tekrar hoşgeldin
 • WD (Well done): Aferin / bravo.
Eşyalar
 • 1H (One Handed): Tek el ile kullanılan (silah)
 • 2H (Two-Handed): Çift el ile kullanılan (silah)
 • CB: Chitin Bow
 • CE: Cleric Earring
 • CHD: Cold-Hearted Dagger
 • CS: Chitin Shield
 • DD: Dagger Defense
 • DoL: Defender of the Lord
 • DV: Dark Vane
 • EB: Enion Bow
 • EP: Elemental Pendant
 • GB: Glass Belt / Gold Bar
 • GE: Glacier Erenion
 • Giga: Gigantic Axe
 • HB: Hell Breaker
 • Hornx: Horn Crossbow
 • IB: Iron Bow / Iron Belt
 • IN: Iron Necklace
 • Ironx: Iron Crossbow
 • LE: Lightning Erenion
 • MD: Mirage Dagger
 • ME: Mage Earring
 • MS: Mirage Sword, Monster Stone
 • RE: Rogue Earring
 • RoC: Ring of Courage
 • RoM: Ring of Magic
 • RoL: Ring of Life
 • SS: Scorpion Shield
 • Toto: Totemic Spear
 • TS: Transformation Scroll
 • WE: Warrior Earring
 • WB: Weapon Breaker
 • WP: Warrior Pendant
 • WoE: Wreath of Erenion
Yaratıklar
 • AK: Ash Knight
 • AoF: Apostle of Flame
 • AoC: Apostle of Piercing Cold
 • Apos: Apostle
 • BC: Bone Collector (Boss)
 • BS: Burning Skeleton
 • Deru: Deruvish
 • DF: Deruvish Founder (Boss)
 • DK: Dark Knight ya da Death Knight ya da Dragon Knight
 • DM: Dark Mare ya da Dread Mare
 • DS: Dark Stone ya da Doom Soldier
 • DT: Dragon Tooth (Boss)
 • DTS: Dragon Tooth Skeleton ya da Dragon Tooth Soldier
 • EW: Evil Wizard
 • FA: Fallen Angel
 • HQ: Harpy Queen (Boss)
 • HW: Haunga Warrior
 • Kekuri: Kekurikekukaka (Boss)
 • OBL: Orc Bandit Leader (Boss)
 • OBO: Orc Bandit Officer (Boss)
 • SK / SQ: Snake Queen (Boss)
 • TC: Troll Captain
 • TK: Troll King (Boss)
 • TW: Troll Warrior
 • TB: Troll Berserker
 
Üst